پورتال اندیشمندان

پورتال اندیشمندان علوم انسانی و اسلامی

Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 25390
تاریخ انتشار : 28 فروردین 1392 9:26

دكتراعظم پرچم

دكتراعظم پرچم

درسال 1367واردكارشناسي ارشدرشته علوم قرآن وحديث دانشگاه تهران شدم واز محضر اساتيد محترم آقايان دكترحجتي و مرحوم دكتردبوني ومرحوم دكترشيرازي ومرحوم علي اكبرغفاري ومرحوم حجه الاسلام دواني وآقاي فاطمي نيا وآقاي خزعلي واقاي عميد زنجاني بهره برد

اينجانب اعظم پرچم متولدسال 1345درسال 1362 ديپلم دبيرستان رادررشته اقتصاد اجتماعي با موفقیت طی نمود  وبعد از بازگشايي دانشگاه همان سال بهمن ماه دررشته زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان مشغول به تحصيل شد. سال 1362

وهمزمان دروس سطح اول حوزه را فرا گرفتند  وفعاليتهاي تعليم وتفسيرقرآن را نیز داشتند.

 

 

وب سایت دكتراعظم پرچم:dr-aparcham.ir

 

درسال 1366 فارغ التحصيل شده و به مدت 3سال دردبيرستانها دروس عربي راتدريس نمود ه اند  

درسال 1367واردكارشناسي ارشدرشته علوم قرآن وحديث دانشگاه تهران شدم واز محضر اساتيد محترم آقايان دكترحجتي و مرحوم دكتردبوني ومرحوم دكترشيرازي ومرحوم علي اكبرغفاري ومرحوم حجه الاسلام دواني وآقاي فاطمي نيا وآقاي خزعلي واقاي عميد زنجاني بهره بردم وپايان نامه خويشرا با راهنمايي مرحوم دكتر هاديزاده درزمينه بررسي ونقد واژه هايي ازكتاب وجوه قرآن همراه با پژوهشي درترجمه هاي قرآن آغاز كردم وبا ارشادات وراهنماييهاي پي درپي ومستمرايشان ادامه دادم كه درديماه 69 ايشان دراثرسكته قلبي ازدنيا رفتند وبقيه كارباآقاي دكترحجتي ادامه يافت ودراردیبهشت  69 دفاع نمودم اين كتاب درسال 73 چاپ شد ودردروس مفردات وعلوم قرآني مورداستفاده قرارگرفت.

ازآنجا كه بورسيه وزارت علوم بودم از تير ماه هفتادعضو هيات علمي دانشگاه اصفهان درگروه زبان وادبيات عرب شدم.

درسال 1372 درآزمون دكتري دانشگاه تربيت مدرس رتبه دوم درعلوم قرآن وحديث راحائزگرديد وپايان نامه  خويش رادرزمينه بررسي تطبيقي مسايل وحي ونبوت در قرآن وعهدين نگاشت. ودرسال 79ازآن دفاع نمود كه درسال 1381 ازجانب وزارت ارشادپژوهش برتردراصفهان گرديد. باهمكاري آن مؤسسه وپيش خريد1000 نسخه ازآن انتشارات كنكاش به چاپ رساند وچاپ دوم آن درسال 87 صورت گرفت و دردرس اديان ازكتاب درسي دانشگاه است.

كتاب سوم اينجانب باعنوان نقش وكاركرد اشتراك معنوي وسياق دردانش وجوه قرآن وترجمه هاي فارسي قرآن است كه درمقطع ارشد تدريس مي شود.

حوزه كاري دکتر  درمقطع كارشناسي ارشدوپايان نامه هاي مربوطه به آن موضوع معناشناسي واژه هاي قرآني وبررسي شيوه تفسير موضوعي درتفاسيرموضوعي و مقايسه موضاعات اخلاقي قرآن و روايات با موضو عات روان شناسي قرآن ومطالعات قرآن وعهدين است.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


© CopyRight 2015